Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. z siedzibą w Poznaniu na dzień 23 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-863), przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530819 (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021, art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) oraz § 15 ust.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisko TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII

 

Wymagania:

- absolwent Medycznego Studium Zawodowego z tytułem Technika elektroradiologii lub studiów wyższych na kierunku Elektroradiologia ,

- ukończone szkolenia specjalistyczne:

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 18 maja 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Koordynacja działu fizjoterapii i przeprowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem: