Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akcjonariat

16 101 653 akcji - kapitał Spółki7.080.000 akcji - Województwo Wielkopolskie – 43,97 %
3.277.736 akcji - LLAR Investment sp. z o.o. – 20,35 %
3.076.923 akcji - Surfstopshop sp. z o.o. – 19,1 %
2.081.015 akcji - Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi - 12,92 %
585.979 akcji - Pozostali – 3,63 %