Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Badanie Videodermatoskopowe Skóry

Rejestracja na badania 61 8 518 627 lub osobiście w Ośrodku w godzinach 8.00-15.00

Do czego służy wideodermatoskop?

Używany w OPEN wideodermatoskop DermoGenius® jest urządzeniem składającym się z głowicy wyposażonej w kamerę oraz specjalnego komputera z monitorem. Urządzenie to umożliwia uwidocznienie badanego fragmentu skóry na ekranie monitora i ocenę zmian barwnikowych w sposób nieinwazyjny, czyli bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego czy pobrania fragmentu tkanki do badania.

Na czym polega badanie?

Podczas badania lekarz przykłada do ocenianego miejsca głowicę, kamera przekazuje elektroniczny obraz zmiany skórnej do komputera, który analizuje badaną zmianę i ocenia jej charakter. Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut, a jego wynik podaje się w formie pisemnej.

Kto powinien poddać się badaniu wideodermatoskopem?

Osoby, na których skórze występuje wiele znamion i różnych zmian barwnikowych zyskują w takim badaniu możliwość odróżnienie znamion, które powinny zostać usunięte od tych, których usuwanie nie jest konieczne. Metoda ta umożliwia wczesne wykrycie czerniaka złośliwego – niebezpiecznego raka skóry, co daje szanse na podjęcie specjalistycznego leczenie, gdy choroba nie jest zaawansowana.

Czy wszystkie znamiona powinno się badać?

Zmiany skórne powinny być oceniane przede wszystkim wtedy, gdy zmienia się ich wygląd, np. ulegają powiększeniu, pogrubieniu, zaczerwienieniu lub ich zabarwienie staje się bardziej intensywne oraz gdy występują u osób należących do tzw. grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na raka skóry, w tym na czerniaka.

Kto należy do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania?

Grupa takich osób jest dość zróżnicowana. Należą do niej osoby posiadające jasną skórę, takie, które wcześniej doświadczyły oparzenia słonecznego, osoby posiadające dużo znamion lub u których znamię przekracza 5 mm, osoby, które wcześniej chorowały na czerniaka skóry lub których krewni chorowali oraz każdy, którego znamię zaczęło zmieniać swój wygląd.

Czy badanie wideodermatoskopem wykonuje się jeden raz, czy należy je powtarzać?

Badanie jest nieinwazyjne i nie obciąża organizmu, dlatego zawsze, gdy zmieni się wygląd zmiany skórnej lub pojawi się nowe znamię powinno zostać powtórzone. Przy ponownym wykonaniu tym samym aparatem można porównać zapamiętany wcześniej przez komputer obraz z aktualnym obrazem i podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego usunięcia zmiany.

REJESTRACJA w godzinach 08:00-15:00
Pod numerem telefonu: 61 851 86 27
CENNIK