Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Dane spółki

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A Pienkowskiej w Poznaniu S.A., ul Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Prezes Zarządu: dr n. med. Dariusz Godlewski

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000530819

NIP: 783 17 08 018

Regon: 631255600

Wysokość Kapitału Zakładowego i Kapitału Wpłaconego: 16 101 653,00 zł