Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Kontakt

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań 61-863

Formularz kontaktowy

Informuję, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych,

 2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

 4. przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez podmiot świadczący usługi www;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego;

 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

 8. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.