Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Laboratorium

Rejestracja telefon: 61 8 518 631

Godziny przyjęć: 8-15 ( 8-13 pobieranie krwi; 13-15 wydawanie wyników) od poniedziałku do piątku

Laboratorium diagnostyczno- analityczne proponuje klientom indywidualnym oraz firmom szeroki zakres badań diagnostycznych. Badania wykonywane są przy użyciu wysokiej klasy aparatury.

Wyniki badań (w tym PSA, wolne PSA, hormonów płciowych i tarczycy) do odbioru tego sam ego dnia.

Oferowane badania:

  • markery nowotworowe: PSA całkowite, PSA wolne. Ca-125, Ca -15-3, CEA
  • hormony płciowe: estradiol, progesteron, prolaktyna, LH, FSH, testosteron
  • hormony tarczycy: TSH, fT4, fT3
  • badania podstawowe: morfologia, rozmaz, OB, ogólne badanie moczu, poziom glukozy, VDRL
  • profil lipidowy: poziom cholesterolu (HDL, LDL) trójglicerydów
  • profil nerkowy: poziom mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego
  • profil wątrobowy: AST ALT, biurubina, GGTP.ALP
  • koagulologia: wskaźnik protrombinowy, APTT, czas krwawienia
  • badanie kału na obecność krwi utajonej

Laborartorium bierze udział w Międzynarodowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Laboratoryjnych.

CENNIK