Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Poradnia leczenia ran

Rany przewlekłe to takie, które nie poddają się leczeniu mimo upływu kilku tygodni od ich wystąpienia. Przyczyny trudnego leczenia ran są różnorakie. Najczęściej stanowią powikłanie przewlekłej niewydolności żylnej, tętniczej, cukrzycy, przebywania przez dłuższy czas w pozycji leżącej, zaburzeń metabolicznych, nowotworowych oraz powikłań pooperacyjnych.
Leczenia rany jest zadaniem wykraczającym poza ramy tradycyjnych zabiegów chirurgicznych. Wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Poza samym opracowaniem rany szczególnie ważny jest dobór odpowiedniego, nowoczesnego opatrunku, jego regularna zmiana a także wspomaganie procesu terapeutycznego właściwą dietą, leczeniem chorób współistniejących, stosowaniem kompresoterapii. Istotna jest także edukacja pacjenta oraz jego najbliższych.
Takie, wszechstronne leczenie oferuje OPEN. Badania wykonywane są jedynie komercyjnie. W trakcie wizyty wypisywane są recepty na opatrunki.

Leczenie w OPEN dotyczy m.in.:
- ran pooperacyjnych onkologicznych;
- innych ran pooperacyjnych przewlekłych;
- owrzodzenia żylnego goleni;
- zespołu stopy cukrzycowej;
- odleżyn i oparzeń;

Pełen cennik

Kontakt pod numerem telefonu: 609 021 468

 

Proces leczenia ran w OPEN obejmuje:

    Wstępny, nieodpłatny, zdalny wywiad z pacjentem

Pacjent w trakcie rozmowy telefonicznej udziela informacji konsultantowi a następnie na wskazany adres elektroniczny przesyła zdjęcie swojej rany. Wywiad pozwala na zaplanowanie przebiegu pierwszej wizyty, ustalenie jej terminu, oszacowanie kosztu, informacji o chirurgu bądź/i pielęgniarce wykonującej zabieg oraz o sposobie przygotowania się do wizyty.

    Wizyta pierwszorazowa

Wizyta pierwszorazowa pozwala na zaplanowanie indywidualnego procesu leczenia rany. W zależności od potrzeb obejmuje ona m.in. szczegółowy wywiad dotyczący historii rany, dotychczasowego sposobu leczenia, analizę dokumentacji przygotowanej przez pacjenta, przeprowadzenie badań techniką ABI, oznaczenie poziomu glikemii, badanie w kierunku neuropatii obwodowej oraz sam proces chirurgicznego bądź pielęgniarskiego opracowania rany a następnie dobranie i założenia opatrunku. Cena opatrunku wliczona jest w cenę wizyty (nie dotyczy to terapii podciśnieniowej). W trakcie wizyty pacjent otrzymuje recepta na kolejny opatrunek, który zostanie wykorzystany w trakcie kolejnej wizyty.  Pacjent otrzymuje również niezbędne informacje dotyczące samodzielnego obchodzenia się z raną pomiędzy wizytami. W razie potrzeby, w trakcie wizyty formułowane są zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego.  
Cena od: 290 złotych

    Wizyta kolejna

Konsultacja obejmuje analizę skuteczności dotychczasowego leczenia, zmianę opatrunku, chirurgiczne bądź pielęgniarskie opracowanie rany, wskazanie dotyczące samodzielnego obchodzenia się z raną, ewentualnie wskazania dotyczące leczenia wspomagającego.
Cena od: 250 złotych

    Kompresoterapia

Jednym z elementów leczenia może być zastosowanie kompresoterapii czyli terapii uciskowej. Zabieg obejmuje dobór uciskowych materiałów medycznych a następnie przeprowadzenie samej kompresoterapii wraz z edukacją co do samodzielnego wykonania zabiegu. Cena nie obejmuje materiałów uciskowych.
Cena za dobór uciskowego materiału medycznego: 40 złotych
Cena kompresoterapii od: 60 złotych.  

    Kierownikiem poradni jest Zuzanna Konrady

Pielęgniarka, pedagog, wykładowca. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka
w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarka z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 1998 roku związana zawodowo z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w którym pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej.

Nieprzerwanie, od ponad 25 lat, podnosi umiejętności oraz kompetencje zawodowe w zakresach związanych z opieką anestezjologiczną i intensywną terapią, opieką długoterminową i paliatywną. W zakresie jej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym. Zdobyte doświadczenie i wiedzę przekazuje w ramach kursów zawodowych, specjalistycznych i doszkalających.

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za zaangażowanie i prace związane z podnoszeniem standardów w opiece pielęgniarskiej. Posiadaczka odznaki honorowej „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Laureatka Kryształowego Evereth’a – Ekspert Edukacji w Medycynie”. Ambasadorka osób niesamodzielnych współpracująca z Fundacją Razem Zmieniamy Świat. Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Sekretarz Redakcji czasopisma Forum Leczenia Ran.

Pełen cennik

Kontakt pod numerem telefonu: 609 021 468