Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Mammobus

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie przeznaczone dla kobiet z grupy wiekowej 50-69 lat, które wcześniej nie chorowały na raka piersi, a od ostatniego badania profilaktycznego piersi minęły przynajmniej dwa lata.

Rejestrację pacjentek prowadzimy pod bezpłatnym numerem infolinii. Istnieje także możliwość przyjmowania zapisów przez organizatora badań w miejscowości, w której odbędą się badania. Imienna lista (imię, nazwisko, numer PESEL) jest następnie przesyłana do OPEN faksem (numer: (061) 8 518 627 w.105 w celu jej weryfikacji w bazie udostępnionej przez NFZ. W ciągu jednego dnia w mammobusie można zbadać do 100 kobiet.

Procedura badania jest zgodna z wymaganiami NFZ i polega na:

  • rejestracji kobiety na podstawie dowodu osobistego oraz dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wypełnieniu przez badaną ankiety przygotowanej przez NFZ,
  • wykonaniu badania mammograficznego w dwóch ujęciach na każdą pierś,
  • seryjnym odczycie radiologicznym niezależnie przez dwóch radiologów,
  • porównaniu oceny obu radiologów i w przypadku ich zgodności co do stwierdzanej normy, przekazaniu wyniku pacjentce, wraz z zaleceniem dotyczącym okresu po którym badanie należy powtórzyć ( standardowo: 24 miesiące),
  • w przypadku niezgodności opinii radiologów ocena przez radiologa- eksperta i wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania diagnostycznego,
  • przesłaniu drogą pocztową wyniku badania na podany przez pacjentkę adres.

W przypadku nieprawidłowego wyniku zapewniamy dalsze bezpłatne badania diagnostyczne w Poznaniu.

Wymagania techniczne związane z postojem mammobusu:
  • utwardzone miejsce postoju- siłowe gniazdo prądu 32A (sieć TN-S 380V) na wtyczkę pięciobolcową
  • długość mammobusu: 9,5 m; szerokość: 2,60 m; wysokość: 3,70 m;
  • dysponujemy 40 metrowym kablem zakończonym pięciobolcową wtyczką.

Od organizatorów badań oczekujemy jedynie współpracy w uzgodnieniu terminu i miejsca postoju mammobusu oraz nagłośnienia badań wśród mieszkanek

Rejestracja na mammobus jest czynna od 8:00 do 15:30, tel.618557528, 618513077, 800160168