Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Konkurs na udzielanie świadczeń

Prezes Zarządu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA w Poznaniu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

diagnostyki radiologicznej

onkologii.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.