Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Prezes Zarządu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

diagnostyki radiologicznej

onkologii.

Oferty prosimy składać do dnia 21.12.2015 do godz. 10.00 w Sekretariacie OPEN.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach.