Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A. na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2019 roku które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Hotelu Ibis przy ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 12:00.