Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko
 

SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

Wymagania:

- absolwent kierunku Zdrowie Publiczne (dyplom licencjata lub magistra),
- praktyczna znajomość Pakietu MS Office,
- biegła obsługa komputera,
- sumienność i samodzielność w realizacji zadań,
- bardzo dobrze rozwinięta organizacja pracy, także pod presją czasu,
- komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu relacji z innymi i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane doświadczenie w pracy przy realizacji programów zdrowotnych oraz prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- możliwość udziału w tworzeniu i realizacji programów zdrowotnych,
- realne możliwości rozwoju zawodowego.
 

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@open.poznan.pl

 

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Piotr Wojtyś, e-mail: wojtys.piotr@open.poznan.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą nikomu udostępnianie.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego  (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesów rekrutacyjnych, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia przesłania CV.

 


Poznań, 6.04.2021 r.