Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Pomoc psychologiczna

W okresie od 21.10.2016-31.12.2016 OPEN realizuje zadanie finansowane przez Ministra Zdrowia pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych".