Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Pomoc psychologiczna

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. jest realizatorem zadania pn. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich na lata 2017-2019, w ramach wieloletniego programu pn. “Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.