Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Postępowanie ofertowe na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. ogłasza postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na kierowcę specjalistycznych pojazdów ciężarowych, dla realizacji projektu pn. "Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na terenie całej Wielkopolski", dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ośrodek planuje zatrudnić dwóch kierowców.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są poniżej. Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105514#