Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Rozstrzygnięcie konkursu z dn. 15.05.2015

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych do pobrania