Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Unieważnienie konkursu ofert

W załączeniu unieważnienie konkursu ofert z dnia 16.10.2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki radiologicznej i onkologii