Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy lekarzy POZ oraz pielęgniarki z województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach programu profilaktycznego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego  odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A na terenie całej Wielkopolski".

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita grubego wśród Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Pielęgniarek, którzy mają pod swoją opieką liczną grupę osób w wieku 50-67 lat, do których program jest skierowany.

Program szkolenia przewiduje edukację m.in. w zakresie:

  •  epidemiologii chorób przewodu pokarmowego,
  •  czynników ryzyka,
  •  profilaktyki chorób jelita grubego,
  •  standardów diagnostycznych i leczenia chorób jelita grubego,
  •  opieki nad pacjentem po leczeniu onkologicznym.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 MAJA 2018 R. W GODZ. 17.00-19.00 W OŚRODKU PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW W POZNANIU PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26

Szkolenie poprowadzi dr hab. n. med. Łukasz Krokowicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, z zaznaczeniem, że pierwszeństwo w udziale mają lekarze POZ oraz pielęgniarki z powiatów znajdujących się na liście „białych plam" tj.: powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, jarocińskiego, kępińskiego, ostrzeszowskiego, rawickiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, złotowskiego.

UZUPEŁNIONY FORMULARZ REJESTRACYJNY PROSIMY PRZESŁAĆ MAILOWO NA ADRES
DWORZANSKA.MALGORZATA@OPEN.POZNAN.PL DO DNIA 10 MAJA 2018 R.

Potwierdzenie udziału w szkoleniu otrzymają Państwo mailowo do dnia 14 maja 2018 r.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie
WWW.BADANIAOPEN.PL