Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Rejestracja na badania wyłącznie telefoniczna 61 8 518 631 lub osobiście w Ośrodku w godzinach 8.00-15.30.

e-mail: genetyka@open.poznan.pl

Godziny przyjęć:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.30 (ostatnia konsultacja wstępna o godz. 14:00).

Poradnia Genetyczna

Poradnia Genetyczna prowadzi badania mające na celu wykrycie i objęcie opieką onkologiczną rodzin, w których występuje zwiększone ryzyko powstawania nowotworów uwarunkowanych dziedzicznie. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając poprzez odpowiedni program badań kontrolnych szansę wczesnego wykrycia i całkowitego wyleczenia choroby.

Zakres działalności Poradni Genetycznej:

  • wykrywanie zwiększonej predyspozycji do zachorowania na nowotwory uwarunkowane dziedzicznie na podstawie szczegółowego wywiadu rodzinnego (rozpoznawanie zespołów nowotworów dziedzicznych)
  • ocenianie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe na podstawie wyników testów genetycznych (zakres wykonywanych testów DNA: BRCA1, BRCA2, PALB2, RECQL, CHEK2, NOD2, NBS1, HOXB13, RS188140481, p16/ CDKN2A, CYP1B1, ATM, P53, STK11, PTEN, APC, VHL, MSH2, MLH1, MSH6, MUTYH, MTHFR, Rb1)
  • program badań kontrolnych w celu wczesnego wykrycia nowotworów złośliwych występujących w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania

Poradnia Genetyczna gwarantuje objęcie opieką onkologiczną kobiet z grupy podwyższonego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (pacjentki Poradni Genetycznej są kierowane do Pracowni Diagnostyki Chorób Piersi OPEN na badania mammograficze, USG piersi i konsultacje z onkologiem; istnieje również możliwość wykonywania USG tarczycy i USG jamy brzusznej-również u mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka).

Warunki przyjęcia na wizytę do Poradni Genetycznej:

konsultacja wstępna – wizyta płatna 110 zł

Uwaga - do Poradni Genetycznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza

Na konsultację prosimy zabrać dowód osobisty oraz dostępną dokumentację medyczną potwierdzającą nowotwory w rodzinie, a wcześniej jak najdokładniej ustalić występowanie zachorowań wśród krewnych (rodzaj nowotworu, wiek rozpoznania, wiek zgonu). Podstawą badania genetycznego jest zwykłe pobranie krwi obwodowej (nie trzeba być na czczo).

Poradnia współpracuje m.in. z Innowacyjną Medycyną Sp. z o.o. kierowaną przez prof. dr hab. med. Jana Lubińskiego (www.genetyka.com ).

Możliwa płatność kartą.

W nielicznych przypadkach możliwe jest bezpłatne badanie 3 zmian w genie BRCA1 (decyzja o kwalifikacji do bezpłatnego badania zapada na konsultacji wstępnej).

Pamiętaj! Wynik Twojego badania genetycznego ma znaczenie nie tylko dla Ciebie. Może być istotny również dla Twoich krewnych.

 

CENNIK