Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Poradnia żywienia

Przyjęcia w poradni w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 18:00

Rejestracja telefoniczna i informacja: tel.: 61 851 86 31 wewnętrzny 6

Rodzaje wizyt:

Pierwsza wizyta dietetyczna – czas: 45- 60 min, płatność: 150,- PLN

Podczas spotkania w ramach podstawowej porady dietetycznej, przeprowadzany jest wywiad żywieniowy w trakcie którego zbierane są informacje mogące mieć wpływ na rodzaj proponowanej dietoterapii. Informacje te obejmują dotychczasowe zwyczaje żywieniowe, prowadzony tryb życia, występowanie chorób i dolegliwości; rodzaj przyjmowanych leków; dane z aktualnych wyników badań lekarskich.
W trakcie wizyty dr Kostrzewa-Tarnowska, wspólnie z pacjentem przeprowadza ocenę dotychczasowego sposobu żywienia się,  analizę popełnianych błędów żywieniowych i możliwości ich korygowania.
Ustalane są ogólne założenia indywidualnej dietoterapii, która obejmuje dobór produktów spożywczych oraz wskazówki dotyczące techniki obróbki kulinarnej.
W trakcie tej wizyty nasz specjalista dokonuje również oceny komponentów składu ciała, a także  omawia podstawowe wyniki parametrów antropometrycznych uzyskanych podczas analizy.


Plan żywieniowy – czas wizyty: 20 min, płatność: 150,- PLN

Omówienie, przygotowanego indywidualnie programu żywieniowego, dostosowanego do trybu życia i potrzeb organizmu pacjenta, uwzględniającego zapotrzebowanie na składniki odżywcze (tj. m.in. białko, tłuszcz, węglowodany, witaminy i składniki mineralne), zbilansowanego zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia wraz ze wskazówkami i opisem przygotowania potraw.

W przypadku gdy celem diety jest wspomaganie odchudzania wyznaczenie indywidualnego bilansu oraz deficytu energetycznego.
Ustalenie programu terapeutycznego – wytyczenie celów programu i harmonogramu wizyt kontrolnych dopasowanych do pacjenta;

Wizyta dietetyczna kontrolna – czas: 20 min, płatność: 100,- PLN

Weryfikacja programu terapeutycznego po ustalonym indywidualnie terminie: ocena parametrów stanu odżywienia (pomiary antropometryczne, komponenty składu ciała, analiza wskaźników biochemicznych);
Korekta błędów i działania wspierające program dietetyczny, umożliwiające osiągnięcie wytyczonych celów terapeutycznych.


Konsultacje prowadzi  dr nauk żywieniowych Aleksandra Kostrzewa-Tarnowska.

Dr Kostrzewa-Tarnowska, jest uznanym autorytetem w zakresie dietetyki i żywienia klinicznego.  Jest jednym z współtwórców studiów o kierunku dietetyka  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od prawie 20 lat kształci jako wykładowca akademicki, w ramach studiów I i II stopnia rzesze dietetyków i specjalistów w zakresie żywienia. Od 2007 roku współpracuje z MEN na stanowisku, rzeczoznawcy do spraw programów i podręczników dla zawodów żywieniowych.