Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Przetargi

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SA w związku z realizacją projektu pn. „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023” ogłasza 18 maja 2021 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy/ów dla zadania pn. „Koordynacja działu fizjoterapii i przeprowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów”.

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dokumenty postępowania ofertowego dostępne są w Bazie konkurencyjności pod poniższym linkiem:

Usługa polegająca na dostawie materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego ...

Usługa polegająca na dostawie materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Link do postepowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/37184

 

Usługa polegająca na dostawie materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski ...”

Usługa polegająca na dostawie materiałów zużywalnych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu ...

 

Usługa polegająca na dostawie środków farmakologicznych do wykonywania badań kolonoskopowych, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023​”

Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”

Usługa polegająca na prowadzeniu medycznych pojazdów specjalistycznych, służąca realizacji projektu pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023”

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Usługa polegająca na asyście pielęgniarskiej lekarzom/lekarkom anestezjologom podczas wykonywania znieczuleń prostych pacjentom poddającym się  badaniom kolonoskopowym, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Usługa polegająca na asyście pielęgniarskiej lekarzom/lekarkom wykonującym badania kolonoskopowe mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu ...

Usługa polegająca na asyście pielęgniarskiej lekarzom/lekarkom wykonującym badania kolonoskopowe mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym ...

Usługa polegająca na wykonywaniu znieczuleń prostych, pacjentom poddającym się badaniom kolonoskopowym, przez lekarza/lekarkę specjalistę/specjalistkę anestezjologa, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”

Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023

Usługa polegająca na wykonywaniu badań kolonoskopowych przez lekarza/lekarkę specjalistę/specjalistkę mieszkańcom Wielkopolski, służąca realizacji projektu pn. „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023”