Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań
WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

Raporty EBI/ESPI

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Raport ESPI

Spółka: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

Typ raportu:  bieżący

Numer: 3/2020

Data sporządzenia: 29 października 2020 roku

Podstawa prawna: inne uregulowania

Tytuł:  Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.